Η Φυταγορά ήταν υπέυθυνη για τα φυτα στο Ολυμπιακό χωριό στους Θρακομακεδώνες