Η Φυταγορά εκπόνησε το έργο πρασίνου για το Costa Navarino