Η Φυταγορά καλλιέργησε τα φυτά για το έργο πρασίνου Σταύρος Νιάρχος